Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

"Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" ή αλλιώς συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων

Τι αλλάζει:

· Απ’ τα 37 τμήματα που υπάρχουν στα δύο ιδρύματα (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) θα προκύψουν 21 μετά από συγχωνεύσεις και κλεισίματα. 

· Δεν θα υπάρχουν έκτακτοι καθηγητές, αλλά μόνο πανεπιστημιακοί υπότροφοι (ουσιαστικά προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα δουλεύουν στο ίδρυμα χωρίς να πληρώνονται). Θα έχουμε δηλαδή έμμεση μείωση του διδακτικού προσωπικού, χωρίς απολύσεις, αλλά με μη ανανέωση συμβάσεων.

Με τι κόστος:

· Με μειώσει των εισακτέων για τις υπόλοιπες χρονιές. 

· Με την υπερσυσσώρευση των νέων τμημάτων (μετά τη συγχώνευση).

· Με αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και περαιτέρω εξειδίκευση με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

· Χωρίς όμως να γίνεται λόγος για αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων αφήνοντας για άλλη μια φορά το ζήτημα μετέωρο.

Με κριτήρια:

· Το αν υπάρχει επιστημονικό αντικείμενο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς, αλλά όχι της κοινωνίας.

· Το αν υπάρχει ικανός αριθμός προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) σε κάθε τμήμα, χωρίς να έχει όμως ανακοινωθεί πλάνο για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις που θα συνεχιστούν και στα νέα τμήματα.

Ποιους επηρεάζει:

· Τους φοιτητές που μπαίνουν τώρα στις σχολές καθώς θα βρεθούν από το επόμενο έτος να συγχωνεύονται με μέχρι και 6 τμήματα αλλά και να αλλάζει το γνωστικό τους αντικείμενο.

· Τους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που πέρα απ όλα αυτά, εξαιτίας της αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, θα βρεθούν να χρωστάνε παραπάνω μαθήματα. 

Οι διαδικασίες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωράνε με fast track ρυθμούς αφού τα τμήματα κλήθηκαν να προτείνουν νέο πρόγραμμα σπουδών μέσα στον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Η συγγραφή του νομοθετικού πλαισίου για το νέο Πανεπιστήμιο αναμένεται τα τελειώσει μέσα στον Οκτώβρη, από 1/1/2018 να ξεκινήσει η καινούργια διοίκηση, να μπει το Πανεπιστήμιο στα μηχανογραφικά του 2018/2019 και από την επόμενη χρονιά να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, όλα είναι ακόμα ρευστά αφού οι ανακοινώσεις για τα ποια τμήματα συγχωνεύονται ή καταργούνται αλλάζουν διαρκώς. Όσα δε τμήματα δεν παρουσιάζουν πρόταση προγράμματος σπουδών προκειμένου να ενταχθούν στην όλη διαδικασία, θα μπορούν προσωρινά να παραμείνουν τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας μέχρι να παρουσιάσουν πρόταση

Όσον αφορά τα διοικητικά όργανα, οι διοικήσεις των δύο σχολών θα σχηματίσουν μία ενιαία Πρυτανεία ενώ θα σχηματιστούν και οι αντίστοιχες Σύγκλητοι και Κοσμητείες, κάτι που ήταν ο διακαής πόθος των διοικούντων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι και η μόνη πραγματική αναβάθμιση, προς το συμφέρον όμως της τσέπης τους και όχι προς των φοιτητών. Καταλαβαίνει κανείς πως παρά τα διάφορα «τυράκια» που πετάγονται από μεριάς Υπουργείου και των διοικήσεων των δύο σχολών, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναβάθμιση.

2ετή προγράμματα σπουδών.

Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα δημιουργηθούν τα πρώτα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διετούς φοίτησης. Θα οδηγούν σε πτυχίο επιπέδου 4 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ένα επίπεδο πιο κάτω από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ) και σε αυτά θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι τα προγράμματα αυτά να επεκταθούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ παρέχοντας διετή γενική και τεχνολογική εκπαίδευση στον τριτογενή τομέα και στον τομέα της βιομηχανίας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα που βραχυπρόθεσμα στοχεύει στην άντληση επιπλέον φθηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού εντείνοντας έτσι περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς και την ανταγωνιστικότητα στην εκπαίδευση. 

Νόμος Γαβρόγλου.

Όλα αυτά έρχονται να συνδυαστούν με τον νέο νόμο Γαβρόγλου, ένα νόμο που πέρασε στοχευμένα μέσα στο καλοκαίρι και έρχεται να αλλάξει εντελώς την εικόνα των Πανεπιστημίων αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα, ο οποίος θα επηρεάσει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο νόμος αυτός περιορίζει την κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων όλο και περισσότερο, ενώ παράλληλα απελευθερώνει την δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και τα έσοδα από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Όσον αφορά τους τελευταίους, αυτοί λειτουργούν πλέον αυτόνομα με τη μορφή ιδιωτικής επιχείρησης αποκτώντας δικό τους ΑΦΜ. Οι ΕΛΚΕ δηλαδή αποκτούν βασικό και κυρίαρχο ρόλο διαχείρισης της οικονομικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και κομμάτι του ταμείου τους μεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου μαζί με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους διαχειρίζονται αυτά τα αποθεματικά. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι τα αποθεματικά συνδέονται, πλέον, άμεσα με την αποπληρωμή του χρέους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εμπορευματοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων εκμεταλλευόμενοι την δωρεάν εργασία των φοιτητών προς όφελος των εκάστοτε επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να ικανοποιήσουν τις επιταγές της ΕΕ για άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά. Συνεπώς θα ενισχύονται τα κερδοφόρα για το κεφάλαιο προγράμματα και θα κλείνουν όσα δεν συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, με το νέο νόμο ορίζεται ότι τα εργαστήρια μίας σχολής μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργείου Παιδείας. Οποιοσδήποτε ιδιώτης δηλαδή θα μπορεί, αντί να ξοδέψει χρήματα για δικό του εξοπλισμό και έρευνα, να απευθύνεται στα εργαστήρια μίας σχολής και να εκμεταλλεύεται τον έτοιμο εξοπλισμό, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτά σαν φτηνό ή και απλήρωτο εργατικό δυναμικό. 

Αντίστοιχο πνεύμα διακατέχει και την κατεύθυνση διάσπασης των πτυχίων με εφαρμογή της αντίστοιχης διάσπασης των σπουδών σε κύκλους, μεταφέροντας μαθηματα απο τα προπτυχιακά στα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Θα βρεθούμε έτσι αντιμέτωποι με την αύξηση υπερεξειδικευμένων πτυχιούχων πολλών ταχυτήτων κυρίαρχα στις σχολές τεχνικής εκπαίδευσης ενω παράλληλα την οξυμένη γενίκευση μια σειράς σχολών όπως πχ υγείας, θετικών επιστημών κλπ όπου το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείς., ως αποτέλεσμα της λογικής της επανακατάρτισης, Παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικασία, εισάγονται δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ανοίγοντας το δρόμο της συνολικής επιβολής τους, ακόμα και στα προπτυχιακά. Συμπερασματικά μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορούν να σπουδάσουν και να αποκτούν περισσότερες γνώσεις, έχοντας έτσι προνομιακή θέση στην αγορά εργασίας.

Την πλήρη επιχειρηματικοποίηση της λειτουργίας των πανεπιστημίων έρχεται να ολοκληρώσει η δημιουργία των Α.Σ.Α.Ε.Ε (Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Έρευνας και Εκπαίδευσης), που έρχονται να ενισχύσουν την σύνδεση των ιδρυμάτων με την τοπική οικονομία, επιχειρήσεις κλπ. Η γνώση και η έρευνα θα συμβαδίζει πλέον με την συνολική κατεύθυνση της ΕΕ και μέσω αλλαγών στα προγράμματα σπουδών που θα υπόκειται στα συμφέροντα και τις ανάγκες των τοπικών αγορών και όχι αυτών της κοινωνίας.

Η δική μας απάντηση.

Ως ΜΑΡΚΣ- ΕΑΑΚ θεωρούμε ότι αυτή η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύει στην περαιτέρω διάλυση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Η συνολική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ-ΔΝΤ-Κεφαλαίου και των κυβερνήσεων είναι η ολοκληρωτική καταστολή κάθε μορφής συλλογικών μορφών αντίστασης, την απονέκρωση των Φοιτητικών Συλλόγων και την πλήρη πειθάρχηση των φοιτητών οδηγώντας την νεολαία στον ανταγωνισμό ,τον ατομικό δρόμο την επισφαλή εργασία η ανεργία και την μετανάστευση διαλύοντας κάθε εργασιακή προοπτική.

Η απάντηση μας σε όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία θα πρέπει να είναι άμεση. 

· Καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση τμήματος.

· Καμία απόλυση-μείωση εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. 

· Άμεση μονιμοποίηση του εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού και πρόσληψη του αναγκαίου με σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 

· Ενάντια στα διετή προγράμματα σπουδών επανακατάρτισης.

Αγωνιζόμαστε για ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό, για σχολές δημόσιες και ανοιχτές για όλους. Με όπλο μας τις γενικές συνελεύσεις, να έχουμε εμείς τον λόγο για τις σπουδές και τις ζωές μας! Ο νόμος Γαβρόγλου καθώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να μείνουν στα χαρτιά!

Ποιές σχολές συγχωνεύονται, καταργούνται, αλλάζουν (τα στοιχεία δεν είναι τελικά). 

(Α) ---> Τμήμα ΤΕΙ Αθήνας, (Π) ---> Τμήμα ΤΕΙ Πειραιά, (?) ---> Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τις θα γίνει με το τμήμα 


Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) 

· Πολιτικών Μηχανικών (Π)+ Πολιτικών Μηχανικών (Α) 

· Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Α) 

· Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π) + Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Π) + Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (Π) + Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Α) + Μηχανικών Πληροφορικής (Α) + Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας (Α) 

· Ναυπηγών Μηχανικών (Α) 

· Μηχανολόγων Μηχανικών (Π) 

· Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Α) 

· Μηχανικών Αυτοματισμού (Π) (?) 

· Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών (Π) (?) 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) 

· Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Α) 

· Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Π) 

· Διοίκηση 

Α) Marketing (Εμπορίας και Διαφήμισης) (Α) 

Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων (Α) + (Π) 

· Διοίκηση Τουρισμού (νέο τμήμα) 

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) 

· Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (προσθήκη αμπελουργίας) 

· Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) 

· Νοσηλευτικής 

· Μαιευτικής 

· Φυσικοθεραπεία + Εργοθεραπείας 

· Βιοϊατρικών επιστημών (Ιατρικών Εργαστηρίων + Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπίας + Αισθητικής & Κοσμητολογίας + Διοίκηση οργανισμών Υγεία και πρόνοιας ) 

· Ιατροτεχνολογικές Επιστήμες (Οπτικής & Οπτομετρίας + Οδοντικής Τεχνολογίας) 

Η αρχική σκέψη είναι Βιοϊατρικών Επιστημών κα Ιατροτεχνολογικές Επιστήμες να είναι ένα τμήμα 

· Κοινωνική Εργασία (?) (μάλλον κλείσιμο ή συγχώνευση) 

· Προσχολικής Αγωγής (?) (μάλλον συγχώνευση με ΕΚΠΑ) 

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

· Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών + Γραφίστικης 

· Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

· Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικείμενου