Σχήματα ΕΑΑΚΣχήματα ΕΑΑΚ ΕΜΠ

ΑΝεξάρτητοι Αριστεροί Φοιτητές Ηλεκτρολόγοι (ΑΝ.Α.Φ.Η - Ηλεκτρολόγοι Μηχ. ΕΜΠ)
http://www.anafi.ntua.gr/

ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - Πολ. Μηχ. ΕΜΠ)
http://aparemvasi.blogspot.com/

Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής (A.K.A. - Αρχιτεκτονική ΕΜΠ)
http://akaeaak.wordpress.com/

Αριστερή Πρωτοβουλία Τύρβη (Μηχανολόγοι ΕΜΠ)
http://apteaak.wordpress.com/

Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση (Α.Ρ.Συ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
http://arsyeaak.blogspot.com/

ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. - Τοπογράφοι ΕΜΠ)
http://araxto.blogspot.com/

Ριζοσπαστική Αριστερή Φωνή
(Ρ.Α.Φ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
http://rafeaak.blogspot.com/

Χημικών Ανεξαρτητων Μηχανικών Αριστερή Συσπείρωση( Χ.Α.Μ.Α.Σ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ)
http://xamas01.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΚΠΑ

Smass media (EMME)
http://smassmedia.wordpress.com/

ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση Πληροφορικής (ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. - Πληροφορική Αθήνας)
http://anarsypeaak.blogspot.com/

Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (Α.Ε.Π. - Μαθηματικό Αθήνας)
http://aepeaakmath.blogspot.com/

Αριστερή Πρωτοβουλία (Χημικό Αθήνας)
http://arprwt.blogspot.com/

ΑΡΙστερή Συσπείρωση (ΑΡ.Ι.Σ. - Ιατρική Αθήνας)
http://ariseaak.blogspot.com/

Κίνηση ΑΡιστερών Ανεξάρτητων ΒΙολογικού (Κ.ΑΡ.Α.ΒΙ. - Βιολογικό Αθήνας)
http://karabieaak.blogspot.com/

Κίνηση ΑΡιστερών ΦΙλοσοφικής (Κ.ΑΡ.ΦΙ. - Φιλοσοφική Αθήνας)
http://karfieaak.blogspot.com/

Παρεμβολή (Φυσικό Αθήνας)
http://paremvoli-eaak.blogspot.com/

Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών (Π.Α.Φ. - Ιατρική Αθήνας)
http://pafeaak.blogspot.com/

Ρήγμα (Γεωλογικό Αθήνας)
http://rigma-eaak.blogspot.com/

Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομ. - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομ. (Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. - Νομική Αθήνας)
http://rapan-safn.blogspot.com/

Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - Πολιτικό Νομικής Αθήνας)
http://raseaak.blogspot.com/

Συσπείρωση για μια Αριστερή Παρέμβαση στο Οικονομικό (Οικονομικό Νομικής Αθήνας)
http://sispirosi.wordpress.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΟΕΕ

Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - ΑΣΟΕΕ)
http://ras-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΠΘ

Contra legem (Νομική Θεσσαλονίκης)
http://contralegemeaak.blogspot.com/

ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενότητα (ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι ΑΠΘ)
http://arage-e-a-a-k.blogspot.com/

Αριστερή Ριζοσπαστική Ενότητα Φυσικού (Α.Ρ.Ε.Φ. - Φυσικό ΑΠΘ)
http://arefeaak.blogspot.com/

Φοιτητική Ενότητα Ριζοσπαστών ΜΑθηματικών (Φ.Ε.Ρ.ΜΑ. - Μαθηματικό ΑΠΘ)
http://fermaeaak.wordpress.com/

Camera Obscura (Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης)
http://cameraobscuraeaak.wordpress.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Πάτρας

Ανατροπή (Φιλολογία Πάτρας)
http://anatropheaak.blogspot.com/

Αντίλογος (Μηχανολόγοι Πάτρας)
http://www.antilogos.eu/

ΑΡιστερή Κίνηση ΟΙκονομικού (Πάτρα)
http://arkoieaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΜΑΚ

Αριστερή Ενώτική Παρέμβαση (Α.Ε.Π. - ΠΑΜΑΚ)
http://eaakpamak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Βόλου

Φ.Α.ΣΗ. (Φοιτητικό Αριστερό ΣχΗμα - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου)
http://fasheaak.blogspot.com/

χωροΑταξία (Μηχανικοί Χωροταξίας Βόλου)
http://xwroataxia-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων

Barricadas (Φυσικό Ιωαννίνων)
http://barricadas-eaak.blogspot.com/

Resistance (Ιατρική Ιωαννίνων)
http://eaak-resistance.blogspot.com/

IRA ΕΑΑΚ (ΒΕΤ Ιωαννίνων)
http://iraeaak.wordpress.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ξάνθης

Ενωτική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων (Λεγεωνάριοι-Κουρσάροι Ξάνθη)
http://www.legekour.gr/

Σχήματα ΕΑΑΚ Κομοτηνής

Παρανομία (Νομική Κομοτηνής)
http://paranomiaeaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Κρήτης

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση (Α.Ρ.Α.Κ. - ΤΕΙ Ηρακλείου)
http://arakeaak.wordpress.com/

Αριστερόστροφη Έλικα (Bιολογικό Ηρακλείου)
http://arel-eaak.blogspot.com/

Ενωτική Πρωτοβουλία (Πολυτεχνείο Χανίων)
http://enotiki.gr/

Σχήματα ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης

ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης
http://eaak-alexandroupolis.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φοιτηιτκή Αριστερή ΠΑρέμβαση (Φ.Α.ΠΑ. - Μεσογειακών Σπουδών Ρόδου)
http://fapa-tms.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου

ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου
http://eaak-ioniou.blogspot.com/

Σχήματα Εστιών

Granma - ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. (ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση στην ΦΕΠΑ)
http://granmafepa.blogspot.com/

ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος Νέων ΕΣτιών( ΑΡ.Α.Χ.Ν.ΕΣ.- Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.)
http://araxnes.blogspot.com/